Warning: Creating default object from empty value in /home4/optimabg/public_html/wp-content/themes/optimamodrica/functions.php on line 912
Optima Modriča

Proizvodi

 • KALCIMA

  Mazive masti KALCIMA proizvode se od kalcijumovog sapunskog ugušćivača i rafinisanih mineralnih ulja. Od svih tipova komercijalnih mazivih masti, masti na bazi kalcijumovog sapuna su najotpornije na delovanje vode, što je njihova osnovna karakteristika i preporuka za primenu. Osim dobre vodootpornosti kalcijumove masti pokazuju dobru oksidacionu i mehaničku stabilnost na temperaturama do 80 °C. Mazive masti KALCIMA se koriste za podmazivanje kliznih staza, vodilica, zglobova i svih kliznih elemenata čija radna temperatura ne prelazi 70 °C. Masti oznake KALCIMA G sadrže modifikator trenja - sintetski grafit laminarne strukture, te se preporučuju za podmazivanje mesta koja su izložena visokim radnim pritiscima. Pokazala je izvanredna svojstva kod podmazivanja odbojnika železničkih vagona, lanaca, čelične užadi, spiralnih i lisnih opruga.

  Pakovanje
  1xkom
  ISO
  klasifikacija
  Penetracija
  posle 60cikl.
  mm/10
  Tačka
  kapanja
  °C(min)
  1x18
  1x50
  1x180
  L-XBAHA 2
  L-XBAHB 2
  L-XBAHA 3
  L-XBAHB 3
  265-295
  265-295
  220-250
  220-250
  90
  90
  95
  95