Warning: Creating default object from empty value in /home4/optimabg/public_html/wp-content/themes/optimamodrica/functions.php on line 912
Optima Modriča

Proizvodi

 • LITMA EP MOS

  Mazive masti LITMA EP MOS pored EP aditiva sadrže i modifikator trenja, molibdendisulfid, koji obezbeđuje efikasno podmazivanje i kada su mašinski sklopovi izloženi vibracijama. Mazive masti LITMA EP i LITMA EP MOS poseduju izvanrednu čvrstoću i nosivost mazivog filma, veoma niske koeficijente trenja i dobra svojstva tečenja u sistemima sa centralnim podmazivanjem. LITMA 1 EP MOS je prilagođena za sisteme sa centralnim podmazivanjem mesta izloženih visokim radnim pritiscima, udarima i vibracijama. LITMA 2 EP MOS i LITMA 3 EP su namenjene za podmazivanje svih mašinskih sklopova koji su opterećeni visokim radnim pritiscima i vibracijama u železarama, rudarskoj i građevinskoj mehanizaciji, opremi metaloprerađivačke industrije, poljoprivrednih mašina, itd.

  Pakovanje
  1xkom
  ISO
  klasifikacija
  Penetracija
  posle 60cikl.
  mm/10
  Tačka
  kapanja
  °C(min)
  12x0.85
  4x3
  1x18
  1x50
  1x180
  L-XCCEB 1
  L-XCCEB 2
  L-XCCEB 3
  310-340
  265-295
  220-250
  180
  190
  190
 • LITMA 1

  Mazive masti LITMA su homogene disperzije litijum-12-hidroksi stearata u mineralnim uljima visokih tehnoloških karakteristika. Posebna pažnja u formulacijama posvećena je modifikaciji trenja, prionljivosti i čvrstoći mazivog filma, što garantuje visoku sigurnost podmazivanja i dug eksploatacioni vek podmazivanih sklopova. Mazive masti LITMA poseduju dobru mehaničku stabilnost i odlična svojstva tečenja u širokom temperaturnom intervalu. LITMA 1 se preporučuje za podmazivanje kliznih površina izloženih većem broju obrtaja (ležajevi elektromotora) i za sisteme sa centralnim podmazivanjem.

  Pakovanje
  1xkom
  ISO
  klasifikacija
  Penetracija
  posle 60cikl.
  mm/10
  Tačka
  kapanja
  °C(min)
  24x0.4
  12x0.85
  4x3
  1x18
  1x50
  1x180
  L-XCCEA 1 310-340 180
 • LITMA EP

  Za sklopove za prenos snage izloženih visokim radnim pritiscima i udarnim opterećenjima razvijen je program litijumovih masti sa EP (extreme pressure) aditivima, komercijalnog naziva LITMA EP. U momentu opterećenja mazivog sloja EP aditivi stupaju u hemijsku reakciju sa kliznom površinom formirajući novi mazivi sloj mnogo veće nosivosti. Vibracije su posebna specifičnost u razaranju mazivog sloja spregnutih površina i nastajanja tzv. vibracione korozije (fretting). Mazive masti LITMA EP poseduju izvanrednu čvrstoću i nosivost mazivog filma, veoma niske koeficijente trenja i dobra svojstva tečenja u sistemima sa centralnim podmazivanjem. LITMA 000 EP je posebno formulisana mast za sisteme sa centralnim podmazivanjem mesta za oslanjanje, rotiranje i vešanje mehanizama teretnih automobila.

  Pakovanje
  1xkom
  ISO
  klasifikacija
  Penetracija
  posle 60cikl.
  mm/10
  Tačka
  kapanja
  °C(min)
  12x0.85
  4x3
  1x18
  1x50
  1x180
  L-XCCEB 000 445-475 150
 • LITMA 2

  LITMA 2 je nezamjenljiva po univerzalnim karakteristikama za sva podmazivanja kod automobila, industrijske i poljoprivredne mehanizacije.

  Pakovanje
  1xkom
  ISO
  klasifikacija
  Penetracija
  posle 60cikl.
  mm/10
  Tačka
  kapanja
  °C(min)
  24x0.4
  12x0.85
  4x3
  1x18
  1x50
  1x180
  L-XCCEA 2 265-295 190
 • LITMA 3

  LITMA 3 se preporučuje za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva većih dimenzija.

  Pakovanje
  1xkom
  ISO
  klasifikacija
  Penetracija
  posle 60cikl.
  mm/10
  Tačka
  kapanja
  °C(min)
  24x0.4
  12x0.85
  4x3
  1x18
  1x50
  1x180
  L-XCCEA 3 220-250 190