• OPTIMA NA SAJMU POLJOPRIVREDE

  Rafinerija ulja Modriča u saradnji sa kćerkom firmom Optima Modriča
  Beograd predstavila se i ove godine na 79. Međunarodnom sajmu
  poljoprivrede u Novom Sadu. Iz široke palete proizvoda Rafinerije ulja
  Modriča akcenat smo stavili na ulja i maziva za poljoprivrednu mehanizaciju.
  Naime, savremena poljoprivredna mehanizacija s modernim motorima
  najnovije generacije zahteva sve veći kvalitet ulja i maziva, a koji svakako
  pružaju ulja i maziva Rafinerije ulja Modriča. Ove godine Rafinerija ulja
  Modriča nastupila je sa novim arhitektonskim rešenjem štanda koji je bio
  veoma zapažen. Interesovanje za prozivode Rafinerije ulja Modriča nije
  izostalo ni ove godine uz potvrdu kvaliteta u dugogodišnjoj primeni vernih
  kupaca.